header image
Güncel
  • AB KDV hukukunu (VAT law) revize etmek amacıyla yönerge taslağı hazırlıyor! - Konsey Direktifine yönelik yeni öneride, Avrupa Komisyonu özellikle, sistemin hileye daha az eğilimli olabilmesi ve işletmelerin uyum yükümlülüklerini basitleştirmek amacıyla, katma değer vergisinin AB’de nasıl işlediğine dair büyük değişiklikler yapmak için gerekli olan katma değer vergisi kanunu düzenlemelerini belirledi.    Komisyon, varış ülkesinde vergilendirme prensibine odaklanan –mal veya hizmet tedarikinin...
  • ABD’den ithal edilecek ürünlere ek vergi getirildi! - Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi. ABD’de menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak. Bakanlar Kurulunun, ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, ABD menşeli...
  • Danimarka vergi yükünü daha fazla düşürmeyi taahhüt ediyor! - Danimarka Vergi Bakanı Karsten Lauritzen vergi yükünün azalış trendinin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti. Bakanın yorumları, Haziran ortasında yayımlanması öngörülen Hükümetin Vergi Ekonomisi Raporu 2018’in açıklanmasının sonrasında geldi. Bakan, Danimarka’daki toplam vergi yükünün 2013 yılında GSYİH’nin % 47’siyken geçen sene % 43’e düştüğüne işaret etti. Kurumlar vergisi oranının %...
  • Alman oto üreticilerinde vergi kabusu! - Trump’ın ithal araç vergisinin hedefinde Alman şirketler olduğu iddia ediliyor. Ek gümrük vergisinin, ABD’ye yılda 500 bin araç ihraç eden Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi Alman şirketlerin kârını yüzde 10 düşüreceği ve 4.5 milyar euro yük getireceği hesaplanıyor. Bu ay başında otomobil ithalatının ABD otomotiv sanayine zarar verip vermediğini tespit...
  • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat uygulamasında verilen… - Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Vermiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. 2017/618 K. 2017/521 T. 8.11.2017 E-TEBLİGAT TEBLİĞE ELVERİŞLİ ELEKTRONİK ADRES ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 456 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI DAVA...
  • 306 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Son Paragrafının İptali Hk. - Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. 2017/610 K. 2017/559 T. 22.11.2017 KDV İNDİRİMİ BİR KAT VERGİ ZİYAI SAHTE FATURA CEZALI TARHİYAT EHLİYET 306 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN SON PARAGRAFININ İPTALİ HK. 213/md. 344, 359 İstemin Özeti : Dava; 2011 yılı işlemleri incelenen davacı adına vergi inceleme raporuna...
  • Vergi Kanunlarına Uyumluluğun Teşviki Üzerine -   Test yazısıdır!!!
  • AB, vergi kara listesinden 2 ülke çıkarttı! - AB, Bahamalar ile Saint Kitts ve Nevis’i vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkartma kararı aldı. Avrupa Birliği (AB), Karayip ülkelerinden Bahamalar ile Saint Kitts ve Nevis’i vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinden  çıkarttı. AB Konseyi, aralık ayında yayınlanan ve AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri...
  • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı! - 25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 KANUN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7144                                                                                                 Kabul Tarihi: 16/5/2018 MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “Bu...
  • Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı! -   Remi Gazete 13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30450 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından; SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  21/5/1986 tarihli ve 3289...
Sosyal medya vergisi geliyor!

Sosyal medya vergisi geliyor!

Uganda parlamentosu sosyal-medya vergisi olarak isimlendirilen yasayı bugün onayladı. Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi platformları kullananlar günlük 200 Uganda Şilini yani 23 kuruş...
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI

                   Haklarında vergilendirme sürecinin çeşitli aşamalarında vergi (ihtirazi kayıt olmaksızın verilen beyannameler üzerine verilen tahakkuklar hariç)...
YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 7143 SY. KANUN YAYIMLANDI

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 7143 SY. KANUN YAYIMLANDI

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun 18.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Söz konusu...
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı!

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi...

  Remi Gazete 13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30450 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından; SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF...
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı!

25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 KANUN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7144                                                                                                 Kabul Tarihi: 16/5/2018 MADDE...
AB, vergi kara listesinden 2 ülke çıkarttı!

AB, vergi kara listesinden 2 ülke çıkarttı!

AB, Bahamalar ile Saint Kitts ve Nevis’i vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkartma kararı aldı. Avrupa Birliği (AB), Karayip ülkelerinden Bahamalar...
Vergi Kanunlarına Uyumluluğun Teşviki Üzerine

Vergi Kanunlarına Uyumluluğun Teşviki Üzerine

  Test yazısıdır!!!
306 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Son Paragrafının İptali Hk.

306 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. 2017/610 K. 2017/559 T. 22.11.2017 KDV İNDİRİMİ BİR KAT VERGİ ZİYAI SAHTE FATURA CEZALI TARHİYAT EHLİYET 306...
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat uygulamasında verilen…

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Vermiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E....