Danimarka vergi yükünü daha fazla düşürmeyi taahhüt ediyor!

Spread the love

Danimarka Vergi Bakanı Karsten Lauritzen vergi yükünün azalış trendinin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Bakanın yorumları, Haziran ortasında yayımlanması öngörülen Hükümetin Vergi Ekonomisi Raporu 2018’in açıklanmasının sonrasında geldi. Bakan, Danimarka’daki toplam vergi yükünün 2013 yılında GSYİH’nin % 47’siyken geçen sene % 43’e düştüğüne işaret etti.

Kurumlar vergisi oranının % 25’ten % 22’ye düşmesi vergi yükünü azaltacak önemli değişiklikler içerisinde yer almaktadır.

Lauritzen hükümetin vergi politikasına vergilendirmeyi hafifletecek şekilde devam etmesinin esas olduğunu belirterek, Şubat ayındaki koalisyon anlaşmasının işçi ücretleri üzerindeki vergi indirimini ve emeklilik keseneklerindeki kesintileri artırma planlarını içerdiğini kaydetti.

OECD tarafından son olarak yayımlanan Ücretlerin Vergilendirilmesi raporuna göre, Danimarka OECD ülkeleri arasında gelir vergisi açısından % 35’in üzerindeki oran ile en fazla vergi yüküne sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Rapor, net ortalama gelir vergisi oranının- gelir vergisi ve çalışanlar tarafından ödenen sosyal güvenlik katkı payları, alınan aile yardımları (-), brüt ücretin payı olarak- OECD ülkeleri arasında ortalama % 25,5 olduğu göstermektedir.

Bir karşılaştırma yapıldığında, 2017 yılında, Danimarka’daki, ortalama ücret elde eden, bekar ve çocuksuz çalışanların ortalama net gelir vergisi oranının % 35,8 olduğunu, bu oranının Belçika’da % 40,5 ve Almanya’da % 39,9 olduğunu ve bu yılda sadece bu ülkelerde vergi ödeyenler üzerindeki vergi yükünün daha yüksek olduğu görülmektedir.

Danimarka’nın, denetim firması UHY’nin 34 ülkenin vergi yükleriyle ilgili olarak yaptığı ve bu senenin başlarında yayımladığı çalışmaya göre, 2017 yılında GSYİH’den alınan % 53,5 vergi ile bu ülkeler içerisinde ekonominin yüzdesi olarak en ağır vergilendirmeye sahip olduğuna ulaşılmıştır.

Kaynak: https://www.tax-news.com/news/Denmark_Pledges_To_Lower_Tax_Burden_More____76847.html

SKAT, Danimarka Gümrük ve Vergi İdaresi’dir.

Danimarka’da vergilendirme için: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2244281 adresi ziyaret edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.