AB KDV hukukunu (VAT law) revize etmek amacıyla yönerge taslağı hazırlıyor!

Spread the love

Konsey Direktifine yönelik yeni öneride, Avrupa Komisyonu özellikle, sistemin hileye daha az eğilimli olabilmesi ve işletmelerin uyum yükümlülüklerini basitleştirmek amacıyla, katma değer vergisinin AB’de nasıl işlediğine dair büyük değişiklikler yapmak için gerekli olan katma değer vergisi kanunu düzenlemelerini belirledi.   

Komisyon, varış ülkesinde vergilendirme prensibine odaklanan –mal veya hizmet tedarikinin varış ülkesinin vergi kurallarına göre etkin bir şekilde tüketildiği yerde vergilendirilmesidir- “belirli” Katma Değer Vergisi rejimi olarak tanımladığı durumun meydana gelmesi için 200 tane AB KDV Yönergesinin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Komisyonun, “üye ülkeler arasındaki ticaretin vergilendirilmesi için belirli KDV sisteminin işleyişi için ayrıntılı teknik önlemlerin getirilmesine yönelik Direktif 2006/112/EC’yi değiştiren Konsey Direktif Tasarısı” her maddenin nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair 58 sayfanın üzerinde düzenleme içeriyor.

Daha önce ilan edildiği üzere, AB’nin planları geniş kapsamlı olup, şu değişiklikleri içermektedir:

  • Emtianın nakliyesinin bittiği yerde emtianın üye ülkede vergilendirilmesinin sağlanması amacıyla sınır ötesi ticaretin “tekil vergilenebilir tedarik” olarak tanımlanması. Hâlihazırdaki sistemde, kurumlar arasındaki emtia ticareti ikiye bölünmektedir: Bunlar, kaynak ülkede KDV’den muaf satış ve varış ülkesinde vergilenmiş satın alım.
  • AB tacirleri içindeki bütün kurumlararası satış yapanların kendi KDV’lerini yönetmeleri için online bir portal’ın veya “tek-duraklı hizmet anlayışının” devreye girmesi. Bu sistem, AB dışında yer alan ve her üye ülkede KDV’ye kaydolması gereken şirketlerden AB içerisinde satış yapmak isteyenlere de mevcut olacaktır.
  • Mevcut KDV rejimiyle özel raporlama yükümlülüklerinin artık emtia ticareti için gerekli olmayacağının sağlanması, üye ülke satıcısı tarafından kuralları konulan AB ticaretini ilgilendiren faturalaşmanın kolaylaştırılması.
  • Satıcının, diğer AB ülkesindeki müşterisine sattığı emtianın KDV’sinin varış ülkesinde geçerli olan oranda yüklenmesinin açıklığa kavuşturulması.

AB Vergi Komisyonu Başkanı Pierre Moscovici, “Bugün tanıtımını yaptığımız öneriler AB KDV sisteminin nihai yapı taşlarını temsil etmektedir. Tacirler için online tek duraklı hizmet anlayışı daha basit kurallara, daha az bürokrasiye ve daha fazla kullanıcı dostu sistemlerin oluşmasına yol açacaktır. Üye ülkelerimiz için vakit, AB içi işlemlerde KDV’nin toplanması noktasında birbirlerine güvenmeleridir. Önerilen reformun her sene 50 milyar avronun kaybedilmesine sebep olan sınır ötesi KDV dolandırıcılığını % 80 oranında azaltabileceği öngörülmektedir. Umuyorum ki, üye ülkeler AB için kaliteli bir KDV sisteminin yürürlüğe girmesi fırsatını benimseyeceklerdir. ” şeklinde görüş bildirmiştir.

Kaynak: https://www.taxnews.com/news/EU_Drafts_Directive_To_Overhaul_VAT_Law____76804.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.