Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat uygulamasında verilen…

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat uygulamasında verilen…

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Vergide e-tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Vermiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. 2017/618 K. 2017/521 T. 8.11.2017 E-TEBLİGAT TEBLİĞE ELVERİŞLİ ELEKTRONİK ADRES ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 456 NO.LU VUK GENEL...
daha fazlasını oku
306 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Son Paragrafının İptali Hk.

306 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Son Paragrafının İptali Hk.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. 2017/610 K. 2017/559 T. 22.11.2017 KDV İNDİRİMİ BİR KAT VERGİ ZİYAI SAHTE FATURA CEZALI TARHİYAT EHLİYET 306 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN SON PARAGRAFININ İPTALİ HK. 213/md. 344, ...
daha fazlasını oku
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI ORGANINA TAŞINMASI

                   Haklarında vergilendirme sürecinin çeşitli aşamalarında vergi (ihtirazi kayıt olmaksızın verilen beyannameler üzerine verilen tahakkuklar hariç) ceza, faiz veya zam uygulamasına gidilen mükelleflerin; uzlaşma isteme...
daha fazlasını oku